قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک دیجیتال

چگونه با استفاده از میکرفون از راه دور، از سمعک آنگونه که میخواهیم استفاده کنیم؟؟؟

چگونه با استفاده از میکرفون از راه دور، از سمعک آنگونه که میخواهیم استفاده کنیم؟؟؟

انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به ارتباط با دیگران دارد که این نیاز در کاربران سمعک نیز وجود دارد.اما گاهی شرایط محیطی به گونه ای رقم می خورد که شنیدن و برقراری ارتباط بسیار سخت میشود نظیر زمانی که سر و صدا وجود دارد, موقعیتهایی که فرد نمیتواند حرکات بدن ولب گوینده را ببیند و در شرایطی که چندین نفر در حال صحبت کردن هستند. در شرایط گفته شده فرد از صدای سمعک راضی نخواهد بود و این مشکل حتی در افرادی که از جدیدترین مدل سمعک استفاده میکنند نیز وجود دارد (البته کمتر از سمعک های معمولی) .
معرفی میکروفونهای جهت دار مزایایی به همراه داشته ولی هنوز استفاده کننده از سمعک در شرایط نامناسب شنیداری دچار مشکل میشود. این مسئله حاکی از عیب و نقص میکروفونهای جهت دار نیست بلکه این شرایط طبیعی است که ارتباط را دچار مشکل می کند. کاربران سمعک در چنین شرایطی از مکالمه و گفتگو دوری میکنند.
میکرفون از راه دور در یک نگاه مختصر:
کاربران سمعک میتوانند از میکروفون از راه دور استفاده کنند و آن را به مخاطب خود و هر فردی که میخواهند صدای او را بشنوند متصل کنند تا این میکروفون صدا را جمع کرده و به سمعک انتقال دهد و از این طریق نسبت سیگنال به نویز را افزایش دهد. میکروفون از راه دور از سالها و دهه ها قبل ابداع شده ولی این میکروفونها با سیم به کاربر وصل میشدند و به گونه ای دید غیرطبیعی به افراد میدادند و مزاحمت زیادی داشته و کمک زیادی نمیکردند.
امروزه میکروفونهای از راه دور به فن آوری FM  مجهز میباشند که در این سیستم از امواج فرکانسی مدوله شده استفاده میشود و دیگری نیازی به استفاده از سیم جهت اتصال به سمعک نیست و براحتی میتوانیم از میکروفون از راه دور استفاده کنیم. البته این سیستم و راه حل هزینه بر است و فقط در برخی از انواع سمعکها وجود دارد.
اخیرا فناوری های بی سیم بسیار پیشرفت کرده است و ما امروزه میتوانیم از این مزایا بهره مند گردیم برای مثال میکروفونهایی وجود دارد که به رسیور مجزا نیازی ندارد و با رسیور سمعک جفت میشود. میکروفون از راه دور میتواند به راحتی صداهای محیطی را از فاصله دور جمع کرده و آن را به سمعک انتقال دهد.
در این مقاله به چندین شرایط که در آن شنیدن و ارتباط به سختی رخ میدهد میپردازیم و نکات و روشهایی را خواهیم گفت که بوسیله آنها بتوان این شرایط را بهتر کرد.
در یک رستوران شلوغ:
یک رستوران شلوغ شرایطی محسوب میشود که شنیدن و ارتباط برقرار کردن در آن بسیار سخت است زیرا منابع نویز از چندین جهت بصورت مختلف و غیرمنتظره وارد میشود و اگر محدوده این نویزها با محدوده گفتار موجود تداخل داشته باشد باعث میشود تا درک گفتار در نویز کم شود زیرا نسبت سیگنال به نویز کاهش میابد. در چنین شرایطی از طرفی نمیتوان محل نویز را تشخیص داد ,نور کم است و نمیتوان از لب خوانی استفاده کرد و نسبت سیگنال به نویز نیز کمتر شده است.در یک رستوران شلوغ رضایت فرد از سمعک وشنیدن بسیار کم است و کاربر که در شرایط دیگر از لبخوانی استفاده میکرد در این محیط به دلیل نور کم نمیتواند از این توانایی خود کمک گیرد. به کاربران سمعک اغلب توصیه میشود که در مکانی بنیشنند که نویز پشت سر آنها باشد ولی در چنین موقعیتهایی که نویز از چندین منبع می آید و جای مناسب برای نشستن کم است فرد با مشکل مواجه میشود.
اثبات شده است که در این چنین شرایطی استفاده از میکروفون از راه دور عملکرد بهتری در درک گفتار مخاطب به کاربر سمعک میدهد زیرا گفتار فرد مخاطب را جمع آوری کرده و به سمعک انتقال میدهد و نسبت سیگنال به نویز از این طریق افزایش میابد.
در مطالعه ای نشان داده شده است که اگر فرد از میکروفون از راه دور با فن آوری 2.4GHz  استفاده کند میتواند 11تا 15 دسیبل بیشتر نسبت به شرایط عادی و بدون میکروفون از راه دور بشنود. این شرایط حتی نسبت به میکروفون جهت دار نیز بهتر است.
در یک مطالعه دیگر نشان داده شده است که اگر فرد از میکروفون از راه دور استفاده کند میتواند صدا را با شدت 9 تا 15 دسیبل بیشتر از شرایطی که از میکروفون جهت دار استفاده میکند,بشنود.
روشهایی برای بهتر شنیدن در رستوران شلوغ (برای متخصصین شنوایی):
1-شرایط تقویت در فرکانسهای پایین: سعی کنید تقویت را در فرکانسهای پایین کم کنید و در این شرایط میکروفون از راه دور همچنان فعال باشد و این کاهش تقویت با گفتار فرد گوینده تداخل نداشته باشد.
2- تعادل و تعامل بین میکروفونها: در شرایط استفاده از میکروفون از راه دور دو میکروفون در حال استفاده است یک میکروفون متعلق به سمعک است و میکروفون دیگر همان میکروفون از راه دور میباشد. باید شرایط مربوط به ولوم بین این دو میکروفون بر اساس نیاز بیمار در تعادل باشد برای مثال یک کاربر میخواهد تا علاوه بر صدای گوینده صدای محیط را بشنود و یک کاربر که افت بیشتری دارد منحصرا میخواهد که گفتار مخاطب خود را بشنود
3-تقویت فرکانسهای بالا و میانه: اگر میخواهید که کاربر سمعک منحصرا از گفتار فرد استفاده کند پیشنهاد میشود که تقویت فرکانسهای بالا و میانه را زیاد کنید.
شرایط داخل اتومبیل:
یکی دیگر از شرایطی که در آن عوامل محیطی بر روی درک گفتار کاربر سمعک تاثیر نامطلوب مگذارد نشستن فرد کاربر داخل ماشین است. در شرایط مربوط به رستوران کاربر تا حدودی از لب خوانی استفاده میکند ولی در ماشین لبخوانی کاملا از بین رفته است و درک گفتار فرد کاهش میابد.از طرفی احتمال دارد در این شرایط کاربر از گوینده دور باشد و صدای رسیده به وی به دلیل فاصله کاهش یابد.
علاوه بر اینکه لبخوانی دیگر از بین رفته است و فاصله شدت صدا را کاهش داده است,نویز محیط مربوط به ماشین و جاده نیز وجود دارد که نسبت سیگنال به نویز را کاهش داده و درک گفتار فرد را کم میکند. در این شرایط فرد ملزم است تا سرش را برگردانده و گوینده را نگاه کند تا بتواند گفتار وی را تشخیص دهد که این در حین رانندگی بسیار خطرناک است!
همانطور که گفتیم میکروفون از راه دور میتواند صدای واضح و شفاف گوینده را جمع آوری کرده و به  سمعک انتقال دهد و از این طریق نسبت سیگنال به نویز را ارتقا دهد و درک گفتار را افزایش دهد.چنین شرایطی که میکروفون از راه دور ایجاد میکند نسبت به شرایط بدون میکروفون از راه دور و شرایط میکروفون جهت دار بسیار مناسبتر و موثرتر است.مینی میکروفون کمپانی INTERTON میتواند در شرایط بروز نویز در حالت جهت داری قرار گیرد   به راحتی گفتار فرد را جمع آوری کرده و آن را به سمعک انتقال دهد و این کار را حتی اگر گویده در پشت سر کاربر قرار دارد انجام میدهد و دیگر با این شرایط نیازی به برگرداندن و لبخوانی حین رانندگی وجود دارد
روشهایی برای بهبود شنیدن در شرایط داخل اتوموبیل:
کاهش نویز جاده: میکروفون سمعک شاید نویز جاده را نیز دریافت  و تقویت کند لذا تقویت فرکانسهای پایین را کم کنید ولی اصلا توصیه نمیشود که این فرکانسها را قطع کنید زیرا فرد در حال رانندگی نیاز دارد که صداهای محیطی را بشنود.
تعادل میکروفون ها: این عملکرد وابسته به شرایط بیمار است. شاید کاربر سمعک میخواهد که ورودی میکروفون از راه دور را از یک گوش و میکروفون سمعک را از گوش دیگر بشنود. کاربر سمعک میتواند همینکار را از طریق کنترل از راه دور یا گوشی موبایل خود برای میکروفون از راه دور انجام دهد
آرایش نشستن در اتوموبیل: اینکه کاربر سمعک در چه شرایطی نشسته است و راننده است یا مسافر نیز بسیار مهم است.اگر سمعک نزدیک به شیشه ماشین است بهره فرکانس پایین را کم کنید و اگر با افزایش تقویت فرکانسهای بالا درک گفتار بهتر میشود,این کار را انجام دهید.
سال کنفرانس,کلاس و محل عبادت:
در چنین شرایطی فاصله بین مخاطب با کاربر زیاد است. شنیدن در فاصله زیاد برای فرد سخت است مخصوصا اگر محیط دارای بازاوایی یا پژواک باشد. همانطور که در ماشین لبخوانی بسیار کم است در این شرایط به دلیل فاصله زیاد لبخوانی بسیار کم میشود. بدیهی است که در افزایش فاصله شدت صدای گوینده کمتر میشود. همانطور که از قانون عکس مجذور فاصله انتظار داریم وقتی فاصله گوینده از شنوده دو برابر میشود شدت صدا 6 دسیبل کاهش میابد. با توجه به اندازه ، ابعاد و سایر شرایط معماری سالن شدت صدای گوینده به مراتب کمتر و کمتر میشود که میکروفون از راه دور بر این مشکل فائق امده است زیرا صدای گوینده را جمع آوری میکند و به سمعک فرد انتقال میدهد. چندین مطالعه نشان داده است که کارایی این میکروفون ها در شرایط محیط کاری و کنفرانس دچار مشکل نمیشود. برای مثال در مطالعه ای که ROODMERK  انجام داده است دیده شده است که در فاصله 12 فوتی کارایی سمعک با میکروفون از راه دور نسبت به شرایط بدون این میروفون و شرایطی با میکروفون جهت دار خیلی بیشتر است.
یک مطالعه دیگر نشان داده است که میکروفون از راه دور که از فناوری بی سیم 2.4 GHاستفاده میکند, در فاصله 6 متری یا 20 فوتی بصورت موثری درک گفتار را افزایش میدهد.همین مطالعه نشان داد که اگر از میکروفون های از راه دور استفاده گردد میتوان حتی در فاصله 20 متری یعنی 30 فوتی نیز درک گفتار را افزایش داد.
روشهایی برای بهبود شنیدن در فاصله زیاد:
1- محل عبادت: صدای گوینده تنها برای کاربر کافی نیست یعنی صدای گوینده تنها منبع لازم برای شنوده نیست و گاهی دیده میشود که موزیک نیز باید شنیده شود لذا برای شنیدن ترکیبی از این دو حالت باید میکروفون سمعک نیز فعال باشد و بین این دو میکروفون تعامل برقرار باشد.
2-در محل کنفرانس: در چنین شرایطی کاربر فقط به گفته های سخنران بعنوان منبع صدا توجه دارد پس تعامل بین دو میکروفون باید بیشتر به نفع میکروفون از راه دور باشد یعنی ولوم را برای میکروفون از راه دور بیشتر میکنیم
3-موعظه یا گفتار برای دفاع از خود: در این چنین شرایط اجتماعی حساس شنونده نمیداند که کدام منبع صدا در کدام لحظه را دریافت کند. در این شرایط به ابتکار بالایی نیاز است و درخواست میکروفون از راه دور برای گوینده میتواند مناسب باشد.
 
جلسات گروهی( شرایطی که چندین گوینده وجود دارد):
در جلسات گروهی که چندین گوینده یا منبع صدا وجود دارد که بطور تصادفی شروع به سخن گفتن میکنند ,شرایط سختی برای شنیدن بوجود می آید. این موقعیت بنا به دلایلی سخت میباشد: گفتار چندین نفر همزمان با هم در حین سخنرانی اصلی میتواند بعنوان نویز وارد میکروفون سمعک گردد, گوینده اصلی در روبروی فرد نباشد تا بتواند لبخوانی انجام دهد,فاصله گوینده از کاربر دور باشد به نحوی که باعث کاهش شدت صدا گردد و اینکه به دلیل چند منبع و گوینده توجه فرد کاهش یابد یا اینکه گوینده در محلی ثابت نباشد و پیوسته در حال حرکت باشد.  گفته میشود که در این شرایط میکروفون سمعک را در حالت همه سویه یا omni  قرار داده و میکروفون از راه دور را در وسط میز قرار دهید.
1- جایگاه میکروفون: اگر میکروفون از راه دور نتواند صداها را جمع اوری کند عملا بی فایده است. اگر میز کنفرانس گرد است میکروفون را در وسط میز قرار دهید و اگر میز بصورت مستطیل طویل است آن را کمی از گوینده اصلی دور کنید تا صدای بقیه حاضرین در موارد لازم را بشنوید.
2-ابعاد اتاق و میز: شرایط مربوط به اتاق و میز کنفرانس بسیار مهم است. اگر میز بصورت طویل است تعامل مکروفون ها را بصورت برابر تنظیم کنید و اگر میز کوچک است به دلیل نزدیکی افراد به یکدیگر نویز گفتار تولید میشود تعامل بیشتر به نفع میکروفون از راه دور باشد.
3- نویز:اگر فرد کاربر سمعک در یک رستوران قرار دارد و یا اینکه برای شام با دوستان به جایی شلوغ رفته است ,این شرایط با شرایط جلسه فرق دارد و میتوان از سیستم پیشرفته کاهنده نویز نیز استفاده کرد.
خلاصه:
میکروفون از راه دور یک وسیله بسیار مناسب برای سمعک در افزایش کارایی آن در شرایط مختلف میباشد. کاربر با استفاده از این سیستم میتواند در شرایط سخت شنیداری به خواسته مطلوب خود یعنی درک هرچه بهتر گفتار دست یابد.