سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی |

مشاوره و ارزيابي رايگان

20 اردیبهشت 1393
سمعک، قیمت سمعک، خرید سمعک، تست شنوایی

اگر فردی به دلیل کم شنوایی برای دریافت سمعک به مطب مراجعه نماید، ابرای گام اول باید از نظر شنوایی...


بیشتر

تجویز سمعک

20 اردیبهشت 1393
سمعک، قیمت سمعک، خرید سمعک، تست شنوایی

تنها ادیولوژیست می تواند برای بیمار سمعک تجویز نماید.تجویز درست و صحیح سمعک ...


بیشتر

غربالگري شنوايي نوزادان

20 اردیبهشت 1393
سمعک، قیمت سمعک، خرید سمعک، تست شنوایی

در خصوص اهمیت غربالگري شنوايي نوزادان ،ذکر همین نکته کافیست که كم شنوايي در زمره شايع ترين....


بیشتر

ارزيابي شنوايي بزرگسالان و اطفال

20 اردیبهشت 1393
سمعک، قیمت سمعک، خرید سمعک، تست شنوایی

سنجش میزان شنوایی بزرگسالان از طریق آزمون هاي اديومتري و تمپانومتري انجام می شود ...


بیشتر

آزمون الکتروفیزیولوژِیک (ABR)

20 اردیبهشت 1393
سمعک، قیمت سمعک، خرید سمعک، تست شنوایی

ABR معروف ترین آزمون الكتروفيزيولوژيك می باشد.این آزمون سيگنال الكتريكي ثبت شده از ساقه مغز است ...


بیشتر