قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک دیجیتال

تجویز سمعک

تجویز سمعک صرفا" توسط ادیولوژیست انجام پذیر است.تجویز صحیح و اصولی سمعک پس از  طی مراحل ارزیابی،مشاوره،قالب گیری،تنظیم سمعک و آموزش فرد صورت می پذیرد که با دو جلسه حضور در کلینیک شنوایی انجام می شود.

 

ارزیابی شامل انجام ادیومتری و تهیه ادیوگرام است که بر اساس آن نوع و میزان کم شنوایی فرد مشخص می شود. سپس مرحله مشاوره آغاز می شود. در مشاوره با در نظر گرفتن سن فرد،نوع و میزان کم شنوایی  و سایر عوامل موءثر در انتخاب سمعک و نیز امتحان کردن چند نمونه سمعک روی گوش فرد کم شنوا، سمعک های مناسب معرفی می شوند. بعد از انتخاب نهایی سمعک، قالب گیری انجام میشود.

 

ابتدا ادیولوژیست قالب اولیه را از گوش بیمار به منظور بدست آوردن شکل دقیق مجرا وگوش خارجی تهیه می کند. انجام قالب گیری بدون درد است و با تزریق خمیری نرم به داخل گوش انجام می شود. بعد از مدت کوتاهی خمیر سفت شده و به سادگی از گوش خارج شده و برای ساخت قالب اصلی و یا یکی از انواع سمعک داخل گوشی به محل ساخت ارسال می شود.

 

پس از تهیه قالب اصلی و آماده شدن سمعک، مرحله تنظیم ( Fitting) انجام می شود.

تنظیم سمعک های آنالوگ با استفاده از تریمر های نصب شده روی سمعک انجام می شود.

تنظیم سمعک های قابل برنامه ریزی و دیجیتال به وسیله نرم افزارکامپیوتری انجام می شود. سمعک تنظیم شده بر روی گوش فرد گذاشته شده تا وضعیت شنوایی  وی با سمعک بررسی شود. در مرحله آخر شیوه استفاده از سمعک شامل نحوه جاگذاری قالب و سمعک، روشن-خاموش کردن سمعک،تعویض باطری،تمیز کردن قالب سمعک های پشت گوشی یا محافظ جرم سمعک های داخل گوشی و......به فرد آموزش داده می شود.

 

چنانچه پس از دریافت سمعک،احتمالا"فرد با مشکلی مواجه شودمی تواند با مراجعه و تنظیم مجدد برای رفع مشکل موجود اقدام کند. لازم به ذکر است بابت انجام مراحل بعدی تنظیم،هزینه ای از فرد دریافت نمی شود.