قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک دیجیتال

تنظیم تخصصی انواع سمعک

تنظیم تخصصی انواع سمعک

 
به جز سمعک های آنالوگ و دیجیتریم ، سایر سمعک ها قابلیت تنظیم شدن با نرم افزار را دارند.
سمعک دیجیتال و سمعک هوشمند را می توان  بر اساس ادیوگرام و میزان افت شنوایی فرد تنظیم کرد.
این کار به طور تخصصی باید توسط ادیولوژیست شما انجام پذیرد.
هنگام انتخاب سمعک شما می توانید انتخاب های زیاد داشته باشید. برای مثال می توانید سمعک داخل گوشی یا سمعک نامرئی انتخاب کنید که تماما داخل مجرای گوش شما قرار گیرد، و یا می توانید سمعک پشت گوشی انتخاب کنید.

همچنین اگر سمعک هوشمند انتخاب کنید می توانید از وسایل جانبی مثل ریموت کنترل و اپلیکیشن استفاده کنید.
هرکدام از مدل های سمعک را که انتخاب کردید ، باید بر اساس میزان افت شنوایی و نیاز های شنوایی شما تنظیم شود.
بعد از تجویز و تنظیم سمعک ، زمانی که شما برای مدتی از سمعک استفاده کردید ممکن است حس کنید که صدای سمعک مثل سابق نیست . در این حالت ممکن است مجددا نیاز به تنظیم داشته باشد.اگر افت شنوایی شما بیشتر شده باشد سمعک باید مجددا تنظیم شود.
در مجموعه کلینیک های کاشن امکان تنظیم انواع مدل های سمعک فراهم است و اگر سمعک شما نیاز به تنظیم دارد می توانید با ما در ارتباط باشید.