قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک دیجیتال

خدمات ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش

خدمات ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش

وزوز درک صدایی است در مغز که منبع خارجی ندارد و میتواند به صورت عینی و یا ذهنی باشد. وزوز ممکن است 1 طرفه یا 2 طرفه باشد، با افت شنوایی باشد و همچنین منقطع یا متناوب باشد.
وزوز میتواند عوارضی مانند فشار عصبی ، ترس و نگرانی ، وابستگی به داروها و آرامش بخش ها ، افسردگی ، اضطراب و کم خوابی را به دنبال داشته باشد
 
توانبخشی وزوز یا تینیتوس با روش های زیر انجام میشود:
 
پوشش دهنده های وزوز( تینیتوس مسکر) :
 
این دستگاه ها با پخش صداهایی مثل باران و دریا سعی میکنند توجه بیمار را به صدای دیگر معطوف کند. صداهای آرامش بخش در درمان وزوز بسیار موثر است.
برای تجویز این دستگاه در مرحله اول تعیین بلندی و فرکانس وزوز مهم است که بعد از ارزیابی شنوایی، ادیولوژیست آن را تعیین میکند. بعد از تعیین فرکانس و بلندی وزوز دستگاه نویزرا پخش میکند که وزوز را پوشش میدهد و کم کم به درمان آن کمک میکند.سمعک


اگر وزوز همراه با کم شنوایی باشد می توان از سمعک هایی استفاده کرد که تکنولوژی سرکوب وزوز دارند. از جمله این فناوری ها می توان به تکنولوژی Tinnitus Sound Generator در سمعک های اینترتون اشاره کرد.
 
. استفاده از سمعک در این موارد بسیار مهم است و توانبخشی شنوایی در این مرحله از جمله راههای درمان می باشد.