مشاوره رایگان 1 کلینیک کاشن - مشاوره و ارزیابی رایگان

اگر فردی به دلیل کم شنوایی برای دریافت سمعک به مطب مراجعه نماید، ابرای گام اول باید از نظر شنوایی مورد ارزیابی قرار گیرد (‌ اديومتري ) .بعد از اینکه میزان کم شنوایی فرد مراجعه کننده مشخص شد، ،‌مرحله مشاوره برای دریافت سمعک به جریان می افتد و تمامی این روند به صورت رايگان انجام مي گیرد. در مرحله مشاوره انواع سمعك هاي مورد نياز به بيمار معرفي مي شود و ويژگيهاي هر يك جداگانه به طور کامل برای فرد توضیح داده می شود.

در واقع به فرد كانديد استفاده از سمعك اين امكان داده مي شود تا علاوه بر آشنايي با سمعك هاي مختلف ،‌انتخاب نهايي را انجام دهد . در این روش فرد با توجه به وضعیت شنوایی خود، بودجه خود برای خرید سمعک، سلیقه وی سن فرد و نیاز ارتباطی فرد و با رضايت كامل از سمعك خود بيشترين بهره را ببرد.

تلفنواتساپاینستاگرامفیس بوک