مشاوره رایگان 1 کلینیک کاشن - غربالگري شنوايي نوزادان

در خصوص اهمیت غربالگري شنوايي نوزادان ،ذکر همین نکته کافیست که كم شنوايي در زمره شايع ترين اختلالات مادر زادي است كه بدون علائم ظاهري بروز مي كند . به همین دلیل تشخيص آن در بدو تولد بدون انجام عملیات غربالگري شنوايي امکان پذیر نمی باشد.

اگر غربالگري شنوايي در روزهای ابتدایی تولد انجام نگیرد ، تشخيص كم شنوايي ممكن است تا 5/2 سالگي به تاخير افتد و تاخير در تشخيص كم شنوايي به قابليت درك گفتار و زبان آسيب مي زند و به تبع آن مشكلات تحصيلي ، ارتباطي ،‌ اجتماعي وشغلي براي اين دسته از كم شنوايان به وجود خواهد آمد . به همين دليل است كه سن تشخيص كم شنوايي ( قبل از 3 ماهگي ) و شروع توانبخشي ( قبل از 6 ماهگي ) از مولفه هاي مهم در بهبود رشد گفتار و زبان در كودكان كم شنواست.

غربالگري شنوايي توسط اديولوژيست صورت میگیرد . آزمايش بسيار سريع انجام مي شود و براي نوزادان ناراحت كننده و دردناك نيست . روند انجام آزمايش به اين شكل است كه از طريق يك پروب نرم تميز كه در ابتداي مجراي گوش خارجي قرار مي گيرد ؛‌ محرك صوتي ( كليك )‌به گوش ارسال مي شود و زمانيكه سلولهاي گوش داخلي صدا را دريافت مي كنند گسيلي(ECHO) به سمت گوش خارجي توليد مي كنند كه به وسيله پروب دريافت مي شود و شكل موجي آن بر روي دستگاه قابل مشاهده است . نام این آزمایشOAE است و مستقيماً حلزون گوش داخلي را مورد بررسی قرار می دهد . زيرا اكثر مشكلات مادرزادي شنوايي در گوش داخلي ايجاد مي شود .

تلفنواتساپاینستاگرامفیس بوک