انجام آزمونهای الکتروفیزیولوژیک

تعمیر سمعک 1 کلینیک کاشن - انجام آزمونهای الکتروفیزیولوژیک

ABR معروف ترین آزمون الكتروفيزيولوژيك می باشد. آزمون ABR سيگنال الكتريكي ثبت شده از ساقه مغز می باشد كه از طریق محرك صوتي برانگيخته مي شود و به صورت 7 سري موج مثبت ثبت مي شود كه حدود 10 ميلي ثانيه طول مي كشد. در حقیقت ABR به روشی گفته می شود براي بررسي عملكرد دو گوش،اعصاب شنوايي و سيستم شنوايي مركزي تا ساقه مغز مي باشد.

اولين موج ABR حدود 5/1 تا 2 ميلي ثانيه بعد از اولين تحريك ظاهر خواهد شد. موج 5 واضح ترين موج است و بيشترين ارتباط را با آستانه شنوايي دارد.
امواج ولتاژ پايين (كمتر از 1 ميكرو ولت) دارند، بنا براين عوامل بسياري مانند حركات ماهيچه اي و…. در ثبت پاسخ تاثيرمي گذارند به همين دليل براي ثبت امواج ،تقويت،فيلتراسيون و ميانگين گيري انجام مي شود.

بهترین محرك جهت ثبت امواج ABR كليك است اما در مواردي كه بخواهيم پاسخ فركانس خاص را ثبت كنيم نیاز داریم از محرك تون برست استفاده كنيم.
آزمون ABR توسط اديولوژيست انجام مي شود. براي ثبت امواج، الكترودهايي را در ناحيه رستنگاه مو(VERTEX) ،نرمه گوش يا زائده ماستوييد همان طرف،نرمه گوش يا زائده ماستوييد طرف مقابل مي چسبانند. محرك صوتي با استفاده از هدفون وارد گوش مي شود و سپس الكترود هاي متصل به سر پاسخ الكتريكي را دريافت مي كنند. انجام ABR باعث ایجاد درد برای بیمار نخواهد شد اما بهتر است بيمار هنگام آزمايش بخوابد. مدت زمان انجام آزمون حدودا 1 ساعت است.

كاربرد باليني ABR
در برآورد حساسيت شنوايي،ارزيابي عصب شنوايي و ارزيابي شنوايي نوزادان،كوكاني كه تاخير رشد دارند، كودكان يا بزرگسالان چند معلوليتي، افراد مبتلا به اتيسم، افراد متمارض كاربرد دارد.

تلفنواتساپاینستاگرامفیس بوک