قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک دیجیتال

سمعک داخل گوشی

سمعک داخل گوشی

شیوه روشن و خاموش کردن سمعک داخل گوشی :
در باطری ، نقش دکمه خاموش و روشن سمعک را نیز دارد. وقتی در باطری به طور کامل بسته باشد، سمعک روشن است. برای
خاموش کردن سمعک کافی است در باطری را باز کنید. مواقعی که از سمعک استفاده نمی کنید آن را خاموش
کنید تا باطری بیهوده مصرف نشود . بهتر است برای افزایش طول عمر سمعک در طول شب ، در باطری را به طور کامل باز
کنید. این عمل سبب خروج رطوبت از سمعک می شود.
.

ولوم کنترل سمعک داخل گوشی :
در سمعک های داخل گوشی (ITC,ITE) ولوم کنترل دیجیتال برای تغییر بلندی صدا قراردارد، اما سمعک های نامرئی (CIC) فاقد
ولوم کنترل می باشند. البته در سمعک های هوشمند INTERTON بلندی صدا به طور خودکار متناسب با نیاز کاربر در محیط های
مختلف تغییر می کند.
 
 

سمعک داخل گوشی

 


کلید تغییر برنامه سمعک داخل گوشی :
در بعضی از مدل های سمعک های داخل گوشی دکمه برنامه قرار دارد که امکان استفاده از برنامه های تعریف شده در حافظه سمعک
را به کاربر می دهد. تعداد این برنامه ها در بعضی از سمعک ها بیش از 3 برنامه می باشد، اما اکثر سمعک ها 3 برنامه دارند. با
فشار دادن دکمه برنامه، برنامه سمعک تغییر خواهد کرد به این ترتیب که اگر برنامه 1 سمعک فعال بوده است با فشردن دکمه، برنامه
2 فعال می شود و اگر برنامه 2 فعال بوده است با فشردن دکمه برنامه به برنامه 3 تغییر خواهد کرد. زمانی که سمعک روی برنامه
3 باشد با فشردن دکمه برنامه مجددا به برنامه 1 بر می گردد.
شما با فشردن دکمه برنامه صدایی مانند Beep در گوش خود خواهید شنید که تعداد دفعات تکرار آن نشان دهنده شماره برنامه است.
زمانی که در باطری را می بندید و سمعک را روشن می کنید به طور خودکار برنامه 1 فعال می شود که با شنیدن یک صدای
Beep   درگوش مشخص می شود.
در سمعک های هوشمند با فشردن دکمه برنامه به مدت 5 ثانیه ، سمعک در وضعیت Stand-By قرار می گیرد با قرار گیری در این
وضعیت ، سمعک کمترین مصرف باطری را دارد اما صدا را تقویت نمی کند . برای برگشتن سمعک به برنامه عادی آن کافی است
یکبار این دکمه را فشار دهید.