قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک دیجیتال

از سمعک در محیط های نویزی هم بطور موثر استفاده کنید

از سمعک در محیط های نویزی هم بطور موثر استفاده کنید

از سمعک در محیط های نویزی هم بطور موثر استفاده کنید

در زندگی امروزه فیلتر یکی از ضروریات میباشد. اتوموبیل شما سوخت را فیلتر میکند وسپس از آن برای کارکرد موتور استفاده میکند. سیستم شنوایی شما در همین لحظه که این متن را میخوانید گوش شما در حال فیلتر کردن صداهای اطرافتان است و این باعث میشود تا شما صداها را بصورت متفاوت تری بشنوید. اما اگر شما افت شنوایی داشته باشید چه اتفاقی می افتد؟ وقتی شما از سمعک استفاده میکنید چطور؟

در واقع وقتی شما صدا را میشنوید , به اثرات فیلتر که سیستم شنوایی بر روی ان اعمال کرده است توجه نمیکنید ولی این اتفاق افتاده است و شما دارید به صدای فیلتر شده گوش میدهید.

تکنولوژی سمعک:

امروزه اکثر افراد و حتی کاربران سمعک در معرض نویز قرار دارند. آژانس سلامت عمومی چندین نکته درباره مواجه با نویز را پیشنهاد میکند.

1-تا جایی که میتوانید از دو سمعک استفاده کنید تا بتوانید گفتار را براحتی دنبال کنید و در یک جای شلوغ براحتی محل گوینده را پیدا کنید.

2-از سمعک دیجتال استفاده کنید. این سمعکها دارای تمیز دهنده نویز از گفتار هستند و میتوانند گفتار و نویز را از هم تشخیص داده و وقتی نویز زیاد باشد تقویت آن را کم کنند. این کار برای شما شنیدن بهتر در حضور نویز را به ارمغان میاورد.

3- از سمعک دارای سیستم دایرکشنال استفاده کنید .این سیستم به شما این امکان را میدهد که در یک محیط بتوانید وقتی نویز در پشت سرتان است، براحتی به سمت جلو و مخاطب روبرو توجه داشته باشید.

4-سیستم FM را فراموش نکنید. این سیستم میتواند براحتی شما را از نویزهای مزاحم راحت کند. این تکنولوژی بدین صورت عمل میکند که صدار را از محیط جمع آوری میکند و به سمعک شما میرساند.

5- از متخصص شنوایی خود بخواهید که برایتان آموزش شنیداری تجویز کند . این آموزش کار شما را در محیط هایی که نویز زیاد است و سخت میشنوید,راحت میکند.

با اینکه سمعک چندین دهه در حال پیشرفت است و به مراتب بالایی از تکنولوژی نیز رسیده است ولی هنوز نمیتواند کار یک سیستم طبیعی زیستی یعنی گوش را انجام دهد و همین باعث شده است که کاربر سمعک از آن راضی نباشد.

در اینکه سمعک کیفیت زندگی شما را تحت تاثیر قرار میدهد شکی نیست ولی ما برای شما پیشنهاد هایی داریم که کمکتان میکند براحتی از سمعک استفاده کنید.

1-سعی کنید محیطهایی را برای مکالمه انتخاب کنید که ساکت و خلوت باشد.اگر به رستوران رفته اید قسمت آرامتر و کم رفت و آمد را انتخاب کنید.

2-صندلی خود را در یک محل قرار یا کار طوری انتخاب کنید که نویز پشت سرتان باشد.

3-وقتی در حال صحبت کردن با کسی هستید سعی کنید که در روبروی شما باشد تا بتوانید چهره او را ببینید.

4-اجازه بدهید که فرد مخاطب شما متوجه شود که شما کم شنوایی دارید و از سمعک استفاده میکنید تا واضحتر و بلندتر صحبت کند.

5- زیاد به خود سخت نگیرید ! حتی اگر چند کلمه را از دست بدهید باز فرصت این را دارید که از شام خود لذت ببرید.

اگر کم شنوایی دارید و از سمعک استفاده میکنید و با سمعک در محیطهای شلوغ و نویزی به مشکل خورده اید سعی کنید به ادیولوژیست خود مراجعه کنید تا آنچه نیاز است برایتان انجام دهد.