قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک دیجیتال

ارزیابی های گوش واقعی

ارزیابی های گوش واقعی

یکی از مهم ترین تست ها در روند تجویز سمعک ، ارزیابی گوش واقعی است.
سمعک وسیله کمک شنوایی است که برای افرادی که درجات مختلفی از افت شنوایی را دارا هستند تجویز می شود و به افراد کم شنوا کمک می کند که درک بهتری از محیط اطرافشان  داشته باشند و بتوانند اصوات گفتاری را به خوبی متوجه شوند.

هدف تجویز و تنظیم سمعک نیز همین مورد است که فرد باید تا حد ممکن صداهای گفتاری محیط پیرامون خود را متوجه شود.
 از راه های بررسی تاثیر سمعک در دریافت اصوات گفتاری ، ارزیابی های رفتاری و ارزیابی گوش واقعی را می توان نام برد.
برای ارزیابی گوش واقعی از وسیله ی خاصی استفاده می کنند و برای تجویز سمعک در اطفال و نوزادان بسیار کارامد است.
 

ارزیابی های گوش واقعی


در ارزیابی گوش واقعی مشخص می شود که سمعک تا چه میزان صدا را برای فرد مددجو تقویت می کند و چون تست بر روی گوش فرد انجام می شود عوامل مختلفی همچون اندازه لاله گوش و مجرا ، استفاده از قالب ، انکسار سر و ... بر روی نتیجه تست تاثیر می گذارند و تست در 2 حالت با سمعک و بدون سمعک انجام می شود.
یکی از روش های بررسی عملکرد سمعک، آزمون های رفتاری است که برای بزرگسالان بیشتر انجام می شود.
اهمیت ارزیابی گوش واقعی برای کودکان و نوزادان بسیار بیشتر از بزرگسالان است زیرا با استفاده از تست های رفتاری می توانیم سمعک را متناسب با افت شنوایی و نیاز افراد کم شنوا تنظیم کنیم.
برایاطفال و نوزادانی که افت شنوایی دارند تجویز زود هنگام سمعک بسیار حائز اهمیت است زیرا 3 سال اول زندگی دوران بسیار مهمی برای رشد گفتار و زبان کودک است و ارزیابی گوش واقعی بهتر از آزمون های رفتاری در تجویز سمعک به ادیولوژیست کمک می کند زیرا امکان انجام آزمون رفتاری برای اطفال و نوزادان وجود ندارد.
همچنین ساختمان و شکل ظاهری گوش خارجی و مجرای گوش در تقویت صدای سمعک تاثیر بسزایی دارد و تنها با ارزیابی گوش واقعی می توان سمعک را متناسب با افت شنوایی کودک تنظیم کرد.
در واقع در این روش میزان صدای تقویت شده در نزدیکی پرده گوش  اندازه گیری می شود .
  

ارزیابی های گوش واقعی


ارزیابی گوش واقعی یک روش کاملا استاندارد در سطح جهانی است که برای تجویز و تنظیم سمعک استفاده می شود. در روند تجویز سمعک انجام آزمایشات شنوایی و اندازه گیری میزان تقویت سمعک یکی از اصول بسیار مهم می باشد و همانطور که گفته شد تنها شیوه ی کاملا استاندارد در کل جهان برای بررسی عملکرد سمعک ، اندازه گیری میزان تقویت سمعک در نزدیکی پرده ی گوش فرد استفاده کننده است. اندازه گیری گوش واقعی (Real Ear Measurment  ( در آمریکا و اروپا برای تجویز سمعک اجباری شده است.
در این تست ، امکان بررسی میزان تقویت سمعک در شرایط واقعی و روی گوش فرد برای شنوایی شناس فراهم می شود و بسیاری از مشکلات فرد مددجو را برطرف می کند.