قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک دیجیتال

کاشت شنوایی ساقه مغز

كاشت شنوايي ساقه مغز

Auditory Brainstem Implant (ABI)

 

 دستگاهي است كه طي يك عمل جراحي در ساقه مغز اين افراد ناشنوا كاشته مي شود. اين جراحي باعث مي شود كه فرد ناشنوا صدا را احساس كند. ABI  شامل يك الكترود كوچك است كه در هسته هاي عصب شنوايي در ساقه مغز كار گذاشته مي شود و مي تواند مسیر شنوايي بالاتر از هسته ها را با سيگنالهاي الكتريكي تحريك كند.

بخش ديگر دستگاه يك ميكروفن كوچك است كه پشت گوش قرار مي گيرد. ميكروفن سيگنالهاي صوتي را به يك بخش رمزگشا كه در زير پوست قرار گرفته، مي فرستد. يك سيم كوچك اين بخش را به الكترود كاشته شده وصل مي كند. در برابر صداهاي مختلف، الكترود تحريكات متفاوتي را به ساقه مغز مي فرستد كه اين تفاوتها باعث مي شود كه فرد صداهاي مختلف را بشنود و از هم تمیز دهد. در واقع مي توان گفت كه ABI به نوعي شبيه جراحي كاشت حلزون است با اين تفاوت كه در آن الكترودها مستقيماً در مغز قرار مي گيرند.

اين جراحي در بیماران مبتلا به نوروفيبروماتوزيس تيپ 2 (NF2 ) ، بیمارانی که فاقد ساختمان گوش داخلي، حلزونی و عصب شنوایی هستند و در موارد ناشنوايي ناشي از قطع عصب شنوایی بدنبال جراحي يا وجود تومور مغزی استفاده مي شود. NF2  يك بيماري ژنتيكي است كه مشخصه آن رشد دو طرفه نوروماي آكوستيك برروي اعصاب شنوايي گوش ها است. زمانيكه برداشتن اين تومورهاي خوش خيم ضرورت پيدا مي كند، ممكن است طي جراحي، قسمتهايي از عصب شنوايي به همراه تومور برداشته شود. در اين موارد كاشت حلزونی نمي تواند كمكي كند چون عصب شنوايي آسيب ديده است. بنابراين از ABI استفاده مي شود تا الكترودها بدون عبور از عصب شنوايي، مستقيماً قسمتهاي مركزي تر شنوايي را تحريك كنند. اگر چه این جراحی شنوايي را به طور كامل به فرد برنمي گرداند اما در هر صورت بيمار را از دنياي سکوت و خاموشي بيرون مي آورد و بعلاوه لبخواني را نيز براي فرد راحت تر مي كند.

تاكنون حدوداً 600 مورد جراحي ABI در كل دنيا انجام شده كه حدود 300 مورد آن در ايالات متحده آمريكا بوده است. با وجود اينكه در زمينه اين جراحي و ارزيابي تأثير آن مطالعات اندك است، اما شايان ذكر است كه ABI بهترین گزينه درماني در اين گونه بيماران مي باشد. نتايج يك مطالعه نشان مي دهد كه 85% از افراد كاشت شده، پس از فعال كردن دستگاه مي توانند بشنوند.

 

 

 

موارد كانديداتوري ABI عبارتند از:

-         تشخيص بيماري نوروفيبروماتوزيس تيپ 2

-         جراحي برداشتن تومور دوطرفه عصب شنوايي

-         فقدان کامل حلزونی گوش داخلي و عصب شنوایی

-         سن حداقل 12 سال

كاشت ABI اولين گام بسوي بازسازي شنوايي بيمار است، توجه به اين نكته مهم است كه شركت كردن در برنامه هاي توانبخشي بعد از جراحي ABI بسيار پراهميت است. اين برنامه ها حدوداً 2 ماه پس از جراحي آغاز مي شوند. در برنامه توانبخشي، طي جلسات مختلفي كه بيمار با كارشناس شنوایی شناسي و كارشناس تنظيم دستگاه دارد، به وي آموزش داده مي شود كه چگونه اصوات جديد را تفسير كند، اين مراحل زمان بر است چون كليدهاي صوتي در ABI با آنچه در شنوايي طبيعي وجود دارد متفاوت است.

همانطور كه گفته شد اين پروتز شنوايي را بطور كامل بازسازي نمي كند اما باعث مي شود كه آگاهي فرد از اصوات محيطي از قبيل صداي تلفن، بوق ماشين، زنگ درب و ... بيشتر شود. بعلاوه اگر اين پروتز در كنار لب خواني استفاده شود كمك زيادي به پیشرفت مهارتهاي ارتباطي فرد مي كند.

 

Auditory Brainstem Implant (ABI) در ايران

جدیدترین نوع از پروتزهای شنوایی که در ساقه مغز(بصل النخاع) کاشته می شوند ، در مرکز تحقیقات گوش و گلو و بینی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مغز خانمی ۲۴ ساله قرار داده شد.
در این عمل جراحی ۴ ساعته ، پس از باز شدن جمجمه ،الکترود شنوایی بر مرکز شنوایی در مغز کاشته می شود.

این جراحی کاری مشترک با جراحان مغز و اعصاب بوده است.

کاشت پروتز شنوایی بر ساقه مغز به افرادی که به علت تومور مغزی یا در اصطلاح پزشکی ، نوروفیبروماتوز ، به واسطه فشار تومور بر عصب شنوایی یا آسیب عصب پس از خارج کردن تومور ناشنوا شده اند کمک می کند که به تدریج شنوایی از دست رفته خود را بازیابند.

الکترود این پروتز داخل مغز و بخش دیگری از آن به شکل سمعک در خارج از بدن قرار می گیرد که حاوی باتری این الکترود است .

کودکانی که به صورت مادرزادی اختلالی در عملکرد یا آناتومی عصب شنوایی دارند یا این عصب به شکل کامل در آنها تشکیل نشده است و همچنین بیمارانی که به علت تصادف یا سانحه ای دچار قطع دو طرفه عصب شنوایی شده اند ، افراد دیگری هستند که این شیوه جراحی می تواند به درمان ناشنوایی یا اصلاح کم شنوایی آنان کمک کند.

در صورتی که پروتز این وسیله که از تجهیزات پزشکی مدرن و های تِک است ، در کشور تامین شود ، امکان انجام دادن ماهانه دو تا سه مورد از این جراحی پیشرفته در این مرکز تحقیقات وجود دارد .

هزینه این جراحی را برای بیماران ، به این علت که دولت از طریق هیئت امنای ارزی ، قسمت اعظم مبلغ پروتزهای شنوایی را پرداخت می کند ، حدود شش میلیون تومان در کشور اعلام شد و گفته شده این در حالی است که قیمت این پروتز اکنون در خارج کشور حدود ۴۰ هزار دلار است.