سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

مزایای تقویت دوگوشی

مزایای تقویت دوگوشی

مزایای تقویت دو گوشی چیست؟

به طور کلی مزایای تقویت دو گوشی به شرح زیر است:

اهمیت شنیدن، با دو گوش مثل دیدن با دو چشم است . بنابراین در صورت وجود افت شنوایی دو طرفه، بهتر است كه از دو سمعك استفاده شود. محاسن استفاده از سمعک دو گوشی عبارتند از: * توانایی جهت یابی اصوات بهتر می شود.
* فهم گفتار در محیط های پر سر و صدا بهبود می یابد.
* صداها بهتر و راحت تر شنیده می شوند.
* احتمال نشنیدن صداها (محرومیت شنیداری) کم می شود.
جهت یابی صدا مغز برای تعیین جهت صدا به دو گوش نیاز دارد، به این ترتیب که با مقایسه ورودی های دو گوش، در کسری از ثانیه جهت صدا را مشخص می نماید. مثلاً شما می توانید جهت نزدیک شدن یک اتومبیل به سمت خود را تشخیص دهید. این فرایند را جهت یابی صوتی می نامند. دليل جهت یابی صوتی ، فاصله بین دو گوش است . مثلاً صدای بوق اتومبیل که در طرف چپ سر قرار گرفته، چند میلی ثانیه زودتر به گوش چپ می رسد و شدت این صدا در گوش چپ بیشتر از گوش راست است.
به همین دلیل ما می فهمیم که اتومبیل از سمت چپ به طرف ما می آید. سر و صدای مزاحم با تجویز دو سمعک براي هر دو گوش می توانید عملکرد طبیعی مغز را به حالت طبيعي برگردانید . در عین حال دراستفاده دو گوشي سمعک به تقویت کمتری در هر سمعک نیاز داریم، پس سر و صداها کمتر آزار دهنده می شوند. درضمن احتمال فیدبک( بازخورد صدا) سمعک کاهش می یابد. کاهش احتمال محرومیت شنیداری تجويز دو گوشی سمعک ، محرومیت شنیداری را کم می کند. با تجویز یک گوشي سمعک به تدریج مغز قابلیت پردازش اطلاعات در گوش فاقد سمعک را از دست می دهد. بنابراین ریسک محرومیت شنیداری در این حالت بالا می رود.
در صورتی که از سمعک دو گوشی استفاده نمایید، شنوایی شما تعادل خواهد داشت که مغزشما اطلاعات ورودی از تک تک گوشی ها رادریافت کرده و آنها را با هم تلفیق می کند به همین خاطر است که احساس شنیدن در وسط سر اتفاق می افتد. بنابراین اگر اطلاعات دریافت شده توسط مغز ناقص باشد احساس شنوایی شما نیز احساس کاملی نخواهد بود. در صورت استفاده از سمعک دو گوشی اگر مجهز به سیستم شنوایی استریو باشد، کیفیت صدای صاف تر، شفاف تر، طبیعی تر خواهید داشت زیرا در سیستم های پخش موسیقی به حالت استریو، از بلندگو استفاده می شود. بنابراین کیفیت صدا صاف تر، طبیعی تر و شفاف تر است.وقتی از سمعک دو گوشی استفاده می کنید نیز شرایط به همین صورت است، یعنی شما دریافت و درک کاملتر و طبیعی تری از گفتار خواهید داشت.


1. فهم بهتر گفتار:

با استفاده از دو سمعک شنیدن انتخابی (Selecting Hearing) آسانتر از یک گوشی حاصل خواهد شد. این بدان معنی است که مغز شما می تواند بر روی محاوره ای که می خواهد بشنود، تمرکزبیشتری نماید. با توجه به تحقیقات انجام شده افرادی که بطور مدام از دو سمعک استفاده می کنند گفتار و محاوره را مشخصا بهتر از افرادی که از یک سمعک استفاده می کنند، درک خواهند کرد.

2. درک بهتر در مجامع و موقعیت های پر سر و صدا:

فهم گفتار در شرایط شنیداری دشوار زمانی که از دو سمعک استفاده شود بهبود می یابد. برخی تکنولوژی های تقویت کنندگی پیشرفته دو گوشی عملکرد بهتری در محیط پر سر و صدا نسبت به تکنولوژی های قدیمی تر خواهند شد.

3. توانایی بیشتر جهت یابی صدا:

این توانایی Localization جهت یابی نامیده می شود. جهت یابی امکان کشف جهت صدایی را که می شنوید، فراهم می آورد (یعنی کسی که با شما صحبت می کند، صدای ترافیک و....)

یکی از مزیت های شنوایی دو گوشی ، قابلیت جهت یابی اصوات است. مغز شما قادر است با اندازه گیری تفاوت شدتی و زمانی صدا بین دو گوش، جهت منبع صدا را شناسایی کند. این قابلیت در هنگام عبور از عرض خیابان برای تشخیص جهت نزدیک شدن ماشین ها و یا در مهمانی ها برای تشخیص اینکه چه کسی و از کدام طرف شما را صدا زده است بسیار حائز اهمیت می باشد. در صورتی که  هر دو گوش فرد دچار افت شنوایی شود، این توانایی مختل شده و به منظور جبران آن می بایست از دو سمعک استفاده نماید.

4. کیفیت بهتر صدا:

شنیدن به طریق استریو باعث می شود که شما طبیعی ترین کیفیت صدا را بشنوید. با استفاده از دو سمعک میدان شنیداری شما از 180 درجه (با یک سمعک) به 360 درجه (با دو سمعک) افزایش خواهد یافت. این میدان وسیع تر حس بهتری از توازن و کیفیت صدا را فراهم می آورد.
5. کیفیت تن صافتر:

عموماً استفاده از دو سمعک شدت صدای (Volume) کمتری را نیاز دارد و این می تواند موجب کاهش اعوجاج، تولید مجدد بهتر اصوات تقویت شده و کاهش مصرف باتری گردد.
6. محدوده شنوایی وسیع تر:

شما با دو گوش اصوات دورتر را بهتر از یک گوش خواهید شنید. صدایی که از فاصله 3 متری با یک گوش به سختی شنیده می شود با استفاده از دو گوش به راحتی تا فاصله 12 متری نیز شنیده خواهد شد.

7. تشخیص بهتر اصوات:

در بیشتر مواقع با استفاده از تنها یک سمعک بیشتر سر و صداها و کلمات مشابه شنیده می شوند، اما با استفاده از دو سمعک همانند دو گوش تمایز اصوات برای بیمار بسیار آسانتر خواهد شد.

8. فعال نگاه داشتن هر دو گوش:

مطالعات نشان داده اند که اگر تنها از یک سمعک استفاده شود و گوش دیگر از صدا محروم بماند، فرایند و اصل "استفاده از یکی و از دست دادن دیگری" رخ می دهد، که سبب شروع محرومیت شنوایی در گوش غیر تقویت شده و کاهش توانایی تشخیص گفتار در آن می شود. این واقعیت گویای مشکلی است که روند موفقیت آمیز بودن استفاده ی باتاخیر از سمعک دوم را متاثر می کند.

تحقیقات نشان داده است که با استفاده از تنها یک سمعک، گوش غیر تقویت شده رو به از دست دادن توانایی شنیدن و فهم گفتار می رود. این پدیده از نظر کلینیکی اثر تحلیل شنیداری (Auditory deprivation Effect) نامیده می شود . افرادی که از دو سمعک استفاده می کنند هر دو گوششان فعال باقی خواهد ماند.

9. با دو سمعک شنیدن کمتر خسته کننده و گوش دادن بیشتر خوشایند است:

اکثر افرادی که از دو سمعک استفاده می کنند اعلام کرده اند که گوش دادن و تمرین محاوره با استفاده از دو سمعک به جای تنها یک سمعک لذت بخش تر است و علت این موضوع آن است که دیگر مجبور به محدود کردن شنیدن با گوش بهتر نخواهند بود. در نتیجه شنوایی دو گوشی کمک می کند که گوش دادن برایشان آرامش بخش تر شود.

10. احساس شنوایی متوازن:

شنوایی دو گوشی منجر به حس توازن دریافت اصوات خواهد شد که بدان اثر استریو اطلاق می شود. شنوایی تک گوشی احساسی را ایجاد می کند که گویی صوت تنها از یک گوش شنیده می شود، حتی زمانی که باقیمانده شنوایی در گوش مقابل وجود دارد.

11. راحتی بیشتر با اصوات بلند:

با تنظیم کنترل شدت (Volume Control) در حد پایین تر روی هر دو سمعک تحمل اصوات بلند راحت تر می گردد.

12. کاهش بازخورد (Feedback) و سوت کشیدن:

با تنظیم کنترل شدت (Volume Control) در حد پایین تر، امکان بازخورد صدای فیدبک تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

13. بهبود وزوز:

حدود 50 درصد از افراد دارای وزوز در گوشهایشان ، هنگامی که از دو سمعک استفاده کردند بهبودی را اظهار نمودند. اگر این افراد تنها از یک سمعک استفاده کنند همچنان صدای وزوز در گوش بدون سمعک وجود خواهد داشت.

14. رضایت بیمار:

تحقیقاتی که تا کنون انجام گرفته، نشان داده اند که بیش از 4 هزار نفر با کم شنوایی دو طرفه هنگام استفاده از سمعک در دو گوش رضایت بیشتری را نسبت به استفاده از یک سمعک داشتند.

چرا سمعك براي دو گوش بهتر از يك گوش است؟

اهمیت شنیدن، با دو گوش مثل دیدن با دو چشم است . بنابراین در صورت وجود افت شنوایی دو طرفه، بهتر است كه از دو سمعك استفاده شود. محاسن استفاده از سمعک دو گوشی عبارتند از: * توانایی جهت یابی اصوات بهتر می شود.
* فهم گفتار در محیط های پر سر و صدا بهبود می یابد.
* صداها بهتر و راحت تر شنیده می شوند.
* احتمال نشنیدن صداها (محرومیت شنیداری) کم می شود.
جهت یابی صدا مغز برای تعیین جهت صدا به دو گوش نیاز دارد، به این ترتیب که با مقایسه ورودی های دو گوش، در کسری از ثانیه جهت صدا را مشخص می نماید. مثلاً شما می توانید جهت نزدیک شدن یک اتومبیل به سمت خود را تشخیص دهید. این فرایند را جهت یابی صوتی می نامند. دليل جهت یابی صوتی ، فاصله بین دو گوش است . مثلاً صدای بوق اتومبیل که در طرف چپ سر قرار گرفته، چند میلی ثانیه زودتر به گوش چپ می رسد و شدت این صدا در گوش چپ بیشتر از گوش راست است.
به همین دلیل ما می فهمیم که اتومبیل از سمت چپ به طرف ما می آید. سر و صدای مزاحم با تجویز دو سمعک براي هر دو گوش می توانید عملکرد طبیعی مغز را به حالت طبيعي برگردانید . در عین حال دراستفاده دو گوشي سمعک به تقویت کمتری در هر سمعک نیاز داریم، پس سر و صداها کمتر آزار دهنده می شوند. درضمن احتمال فیدبک( بازخورد صدا) سمعک کاهش می یابد. کاهش احتمال محرومیت شنیداری تجويز دو گوشی سمعک ، محرومیت شنیداری را کم می کند. با تجویز یک گوشي سمعک به تدریج مغز قابلیت پردازش اطلاعات در گوش فاقد سمعک را از دست می دهد. بنابراین ریسک محرومیت شنیداری در این حالت بالا می رود.