سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

مشاوره و ارزيابي رايگان

مشاوره و ارزيابي رايگان

فرد كم شنوايي كه با هدف دريافت سمعك مراجعه كند ، ابتدا از نظر شنوايي ارزيابي مي شود (‌ اديومتري ) پس از مشخص شدن ميزان كم شنوايي فرد ،‌مشاوره آغاز مي شود و تمام اين مراحل به صورت رايگان انجام مي شود. در مشاوره انواع سمعك هاي مورد نياز به بيمار معرفي مي شود و ويژگيهاي هر يك جداگانه شرح داده مي شود.

 

در واقع به فرد كانديد استفاده از سمعك اين امكان داده مي شود تا علاوه بر آشنايي با سمعك هاي مختلف ،‌انتخاب نهايي را انجام دهد . با اين روش بيمار سمعكي را دريافت مي كند كه متناسب با وضعيت شنوايي ،‌ سليقه ، بودجه ، سن و نياز ارتباطي وي باشد و با رضايت كامل از سمعك خود بيشترين بهره را ببرد.