سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

چرا سمعک برای دو گوش بهتر از یک گوش است؟

چرا سمعک برای دو گوش بهتر از یک گوش است؟

براي افرادي كه هر دو گوش آن ها مشكل شنوايي دارند ،استفاده از دو سمعك بهتر از استفاده از يك سمعك است.

مزاياي استفاده از دو سمعك عبارت است از:

  • توانایی جهت یابی اصوات برای افراد بهتر می شود
  • فهم گفتار در محیط های پر سر و صدا بهبود می یابد
  • صداها بهتر و راحت تر شنیده می شوند
  • درك گفتار در مكالمه هاي گروهي افزايش مي يابد
  • كيفيت صدا بهتر مي شود