سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

فايده استفاده از يك سمعك چيست؟

فايده استفاده از يك سمعك چيست؟

استفاده کردن از سمعك مانع از محروميت شنيداري فرد مي شود زيرا در صورت عدم استفاده از سمعك به تدريج مغز، توانايي پردازش صدا را پس از مدتی از دست مي دهد و مشكلات ناشي از كم شنوايي مانند درك پايين گفتار، مشكل جهت يابي و ..... براي فرد كم شنوا باقي مي ماند.

به همین دلیل استفاده از يك سمعك در مقايسه با عدم استفاده از سمعك باعث شنوايي بهتر فرد مي شود.