سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

طول عمر باتري سمعك چقدر است؟

طول عمر باتري سمعك چقدر است؟

طول عمر باتري سمعک شما به نوع سمعك و مدت زمان استفاده از سمعک (منظور مدت زمان قرا گرفتن سمعک در گوش است) بستگي دارد و معمولا" بين 5 تا 15 روز است.