سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

چه عواملي باعث سوت زدن سمعك مي شود؟

چه عواملي باعث سوت زدن سمعك مي شود؟

سوت زدن سمعك در بیشتر موارد به دلیل موارد زیر صورت میگیرد:

  • انباشته شدن جرم درگوش
  • عدم جاگذاري صحيح قالب يا سمعك در گوش
  • ايجاد ترك يا شكاف در قالب گوش
  • تغيير در ميزان كم شنوايي و نياز به تنظيم مجدد سمعك

در مواردي كه سوت سمعك با تنظيم قابل رفع می باشد،براي حل اين مشكل به كارشناس خود مراجعه فرمایید.