قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک دیجیتال

ارزيابي شنوايي نوزادان از چه سني قابل اجرا است؟

غربالگري شنوايي نوزادان با توجه به اهمیت فراوان آن در بدو تولد (قبل از ترخيص از بيمارستان) انجام می گیرد. چنانچه کودک شما در زمان ترخیص از بیمارستان مورد ارزیابی غربالگری گوش قرار نگرفته است، بهتر است در اولين فرصت براي اين امر مراجعه نماييد.