سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

آيا غربالگري شنوايي نوزاد در بدو تولد كفايت مي كند؟

آيا غربالگري شنوايي نوزاد در بدو تولد كفايت مي كند؟

غربالگري شنوايي در بدو تولد براي بررسي مشكلات مادرزادي شنوايي است،اما از آنجا كه عوامل متعدد بعد از تولد باعث بروز كم شنوايي اكتسابي مي شود و نيز براي كنترل كم شنوايي هاي تاخيري لازم است تا 2 سالگي چند مرحله غربالگري شنوايي دیگر هم انجام پذیرد.