سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

آيا كاشت پروتز گوش مياني(سمعك قابل كاشت) براي كودكان و اطفال هم امكان پذير است؟

آيا كاشت پروتز گوش مياني(سمعك قابل كاشت) براي كودكان و اطفال هم امكان پذير است؟

پاسخ این سوال منفی است. در واقع درحال حاضر استفاده از پروتز كاشت گوش مياني براي بزرگسالان(افراد بالاي 18 سال) تاييد شده است و اطفال و كودكان در این زمره قرار نمی گیرند.