سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

كاشت حلزون براي چه افرادي مناسب نيست؟

كاشت حلزون براي چه افرادي مناسب نيست؟

در کل کاشت حلزون گوش برای افرادی با شرایط زیر توصیه نمی گردد:

- افرادي كه باقيمانده شنوايي خوب دارند و با سمعك درك گفتار خوب دارند.

- افرادي كه مدت زمان طولاني كم شنوايي عميق داشته اند به دليل اينكه عصب شنوايي ايشان تحريك نشده بنابراين به خوبي نمي تواند اطلاعات را به مغز منتقل كند.

- اگر كم شنوايي حلزوني نباشد، كاشت حلزون موءثر واقع نمي شود.

- اگر وضعيت حلزون براي دريافت الكترود مناسب نباشد يا عصب شنوايي آسيب ديده باشد.

- افرادی که به دلیل مشکلات ناشی از بیماری دیگری امکان بیهوشی را ندارند.

- حمايت خانواده به ويژه در مورد كودكان ناكافي باشد.