سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

آيا امكان كاشت حلزون در اطفال (سنين كمتر از دو سال) وجود دارد ؟

آيا امكان كاشت حلزون در اطفال (سنين كمتر از دو سال) وجود دارد ؟

بهتر است انجام مراحل کاشت حلزونی گوش در سنین پایین تر انجام گیرد.زيرا داشتن شنوايي لازمه رشد زبان و گفتار است و نتايج كاشت حلزون در كودكاني كه زودتر كاشت شده اند نسبت به سایر کودکانی که در سنین بالاتر اقدام که کاشت نموده اند بهتر است.