سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

آيا با تجويز سمعك نياز ارتباطي كودكان كم شنوا رفع مي شود يا اينكه نيازمند آموزش است ؟

آيا با تجويز سمعك نياز ارتباطي كودكان كم شنوا رفع مي شود يا اينكه نيازمند آموزش است ؟

پاسخ این سوال منفی است. به طور کلی تجويز سمعك به تنهايي براي رشد گفتار و زبان در اطفال و كودكان كافي نمی باشد .از آنجا كه كودكان كم شنوا-با توجه به ميزان كم شنوايي ايشان-در دريافت اصوات محيطي و گفتاري از راه شنوايي مشكل دارند، به همین دلیل همچون كودكان طبيعي قادر به يادگيري گفتار وزبان بدون آموزش نيستند. به همين دليل پس از تجويز سمعك لازم است تربيت شنوايي و گفتار درماني انجام شود تا علاوه بر رشد گفتار و زبان قادر به شناسايي و تشخيص انواع صدا باشند.