سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

چگونه فرد استفاده كننده از سمعك مي تواند با مشكلات ناشي ازنويز زمينه كنار بيايد؟

چگونه فرد استفاده كننده از سمعك مي تواند با مشكلات ناشي ازنويز زمينه كنار بيايد؟

افرادی كه از سمعك استفاده مي كنند در بیشتر موارد از وجود نويز زمينه (سروصداي محيط) شكايت مي كنند.بخاطر داشته باشيد زماني كه شنوايي طبيعي داشتيد هم در مواقعي نويز زمينه به يك مشكل مبدل مي شد.در سمعك هاي قديمي سعي بر اين بود كه با كاهش ميزان صدا به حذف نويز كمك كنند اما نه تنها نويز را حذف نمي كردند بلكه ميزان گفتار هم كاهش مي دادند. اما با استفاده از تكنولوژي جديد سمعك هاي ديجيتال، بر اساس راهبردهاي پيچيده پردازش نويز (به عنوان مثال استفاده از ميكروفون جهت دار) ميزان نويز به حداقل میزان ممکن ميرسد ضمن اينكه قابليت درك گفتار هم افزايش مي يابد.