قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک دیجیتال

چه عواملی بر قیمت انواع سمعک تاثیرگذار است ؟

فاکتور ها و عوامل متفاوتی در تعیین قیمت یک سمعک موثر می باشد و قیمت سمعک به نوع سیستم آن شامل انواع آنالوگ ، دیجیتال ، هوشمند وWIRELESS بستگی دارد . علاوه بر آن تکنولوژی های به کار رفته در انواع سمعک دیجیتال و هوشمند ،تعداد کانال های پردازش سیگنال در هر کدام ، امکانات شناسایی و تطابق با شرایط محیط در انواع هوشمند و یا قابلیت ارتباطWIRELESS با سیستم های مختلف صوتی و تصویری در انواع سمعکWIRELESS ، نیز در میزان قیمت سمعک نقش بسزایی را ایفا می کنند.