سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

علائم افت شنوایی بزرگسالان
علائم افت شنوایی بزرگسالان

علائم افت شنوایی بزرگسالان

علائم افت شنوایی در بزرگسالان

بیشتر کم شنوایی ها به طور تدریجی اتفاق می افتد و تشخیص علائم آن تا حدودی سخت است. مثلاً افراد کم کم صدای تلویزیون را بلند کرده و یا از دیگران می خواهند که صحبت خود را تکرار کنند. به تدریج به همراه افت شنوایی بوجود آمده خاطره برخی صداهای آهسته مثل صدای باران و یا پرندگان از یاد می رود .
با مشاهده یکی از علائم زیر به یک متخصص شنوایی مراجعه نمایید.

  • صحبت کردن افراد به نجوای زیر لب تبدیل شده است.
  • هنگامی که فردی صحبت می کند برای فهمیدن آن باید به خود فشار آورید و صدای افراد را به سختی متوجه می شوید.
  • اگر از یک اتاق دیگر و یا از پشت سر با شما صحبت کنند مشکل دارید و به سختی سخنان او را متوجه می شوید.
  • وقتی فردی صحبت می کند باید به صورت و لب های او خیره شوید و یا اصطلاحاً لب خوانی کنید.
  • در جاهای شلوغ مثل یک مهمانی که همهمه وجود دارد صحبت های افراد را درک نمی کنید.
  • صدای رادیو یا تلویزیون را بلند می کنید.
  • صدای تلفن را به خوبی نمی شنوید.
  • وقتی در سینما، تأتر یا جاهای تفریحی شلوغ هستید، با مشکل مواجه می شوید.
  • در محیط بیرون از خانه مثل داخل ماشین درک صحبت دیگران برای شما دشوار است.
  • به خاطر مشکل شنوایی که دارید در فعالیت های اجتماعی کمتر حضور پیدا می کنید.

خانواده یا اطرافیان باید حرفهایشان را برای شما چندین بار تکرار کنند