قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک دیجیتال

آشنایی با ساختار گوش انسان

آشنایی با ساختار گوش انسان

 

 

 

گوش يك عضو پيچيده و حساس است كه بخش بزرگی از ساختمان آن در داخل سر قرار دارد . در اين بخش مختصراً بخش هاي مربوط به سيستم شنوايي را بررسي مي كنيم .

گوش به طور کلی به سه بخش کلی و اساسی تقسیم می گردد:

1- گوش خارجيOuter Ear

2- گوش مياني Middle Ear

3- گوش داخليInner Ear

كه هر بخش وظايف خاص خود را به عهده دارد .

گوش خارجيشامل لاله ، كانال و پرده گوش ( پرده تمپان )‌ مي باشد .

لاله گوش اصوات را دريافت و جمع آوري كرده و اين اصوات را به سمت كانال گوش هدايت مي كند .

كانال گوش خارجي مسيري براي عبور صوت به سمت پرده تمپان مي باشد .

پرده تمپان غشاي بسيار نازكي است كه كانال را از گوش مياني جدا مي كند . اصوات پس از عبور از مجراي گوش خارجي به پرده گوش برخورد مي كند و پرده گوش متناسب با تغييرات امواج صوتي مرتعش مي شود.

گوش ميانيحفره كوچكي است كه در آن سه استخوانچه بسيار ظريف و هم چنين ضمايم ديگري وجود دارند . اين استخوانچه ها (‌چكشي ، سنداني ، ركابي ) همراه با ارتعاش و حركت پرده تمپان به حركت در مي آيند و امواج صوتي را تقويت كرده و به حلزون گوش داخلي منتقل مي كنند.

گوش داخليشامل حلزون گوش و بخش هاي مربوط به تعادل مي باشد. حلزون گوش حاوي مايع مخصوصي است كه بعد از برخورد امواج صوتي به آن مرتعش مي شود . در حلزون سلول هاي گيرنده عصبي وجود دارند كه با جابجايي مايع داخل حلزون پيام هاي عصبي توليد مي كنند .

عصب شنوايي پيام هاي عصبي را از حلزون به مغز منتقل مي كند .

مغز اين پيام ها را دريافت كرده و تفسير مي كند و به اين ترتيب عمل شنيدن اصوات و درك گفتار انجام مي شود.