سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

كم شنوايي و انواع آن
كم شنوايي و انواع آن

كم شنوايي و انواع آن

 

كم شنوايي(Hearing Loss) يا آسيب شنوايي مشكل در عملكرد يك يا هر دو گوش است . گاهی از واژه هایی مثل کم شنوا یا نا شنوا هم مورد استفاده قرا گیرد.

انواع كم شنوايي به شرح زیر است : كم شنوايي انتقالي ، كم شنوايي حسي – عصبي ، كم شنوايي آميخته و كم شنوايي مركزي

 

كم شنوايي انتقالي :Conductive Hearing Loss

كم شنوايي انتقالي زماني اتفاق می افتد كه مشكل در بخشي از گوش خارجي يا مياني ایجاد شود . اين گروه از كم شنوايان احساس پري يا انسداد در گوشهاي خود دارند و اغلب با صدای پایین صحبت می کنند. به این دلیل که صداي خودشان را بلند مي شنوند . لازم است افراد مبتلا به كم شنوايي انتقالي ،توسط پزشك متخصص و اديولوژيست معاينه و ارزيابي شوند و پس از آن تحت درمان قرار گيرند .

 

كم شنوايي حسي عصبي :Sensory Neural Hearing Loss

زمانی كه مشكل در گوش داخلي يا عصب شنوايي باشد ،‌كم شنوايي حسي – عصبي اتفاق می افتد .

در اکثر مواقع اين نوع كم شنوايي دو طرفه است . افراد مبتلا به كم شنوايي حسي – عصبي براي بهبود وضعيت شنوايي و درك گفتار لازم است از سمعك استفاده كنند.

 

كم شنوايي آميخته :Mix Hearing Loss

وجود همزمان كم شنوايي انتقالي و حسي عصبي ، كم شنوايي آميخته را به وجود مي آورد . در اغلب موارد اين افراد پس از درمان جزء انتقالي لازم است از سمعك استفاده نمایند .

 

كم شنوايي مركزي :Central Hearing Loss

 

آسيب بافتهاي مغزي باعث بروز كم شنوايي مركزي مي شود . اين دسته از افراد كم شنوا نيز لازم است براي بهبود وضعيت ارتباط شنيداري خود از سمعك استفاده كنند.