سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

عوامل بروز كم شنوايي
عوامل بروز كم شنوايي

عوامل بروز كم شنوايي

عوامل و بيماري هاي مختلفی در بروز كم شنوايي دخیل هستند كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد:

عوامل مادرزادي و ژنتيك ، کهولت سن ، قرار گيري در معرض صداهاي بلند ، برخي داروها مانند آنتي بيوتيك هاي آمينو گليكوزيد ( جنتامايسين و ... )‌، ضربه به سر يا گوش ، عفونت هاي گوش مياني ، عفونت هاي مختلف ( مننژيت و ... ) .