سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

علائم افت شنوايي
علائم افت شنوايي

علائم افت شنوايي

آيا گفتار اطرافيان را مي شنويد اما در درك كلمات دچار مشكل هستيد ؟
اغلب از ديگران درخواست تكرار كلماتشان را داريد ؟
آيا در مورد جزئيات موضوع جلسه اي كه در آن حضور داريد از ديگران سوال مي كنيد ؟
آيا متوجه زنگ تلفن يا در منزل خود نمي شويد؟
اغلب صداي تلويزيون يا راديو را با صدايي بلند تر از اطرافيان خود گوش مي دهيد ؟
آيا با نگاه كردن به چهره ديگران گفتارشان را بهتر متوجه مي شويد ؟
آيا در اماكن عمومي و شلوغ در درك كلمات اطرافيان با مشكل مواجه مي شويد ؟

 

چنانچه شما هر يك از نشانه هاي فوق را داريد ، لازم است به يك اديولوژيست ( كارشناس شنوايي )‌ مراجعه كنيد

تا از نظر شنوايي ارزيابي شويد .